Donateurs

Donateurs


Voor het bloeiend houden van een vereniging is geld nodig. Dit geld is nodig voor zaken als de aanschaf en het onderhoud van onze instrumenten en uniformen, het onderhoud van ons verenigingsgebouw en het in stand houden van onze orkesten. Voor onze inkomsten zijn wij o.a. afhankelijk van de bijdragen van onze leden, subsidies, sponsoring maar ook zeker van de bijdrage onze donateurs. Wij zijn dan ook erg blij met alle donateurs, die ons vaak al jaren steunen!
Wanneer u onze vereniging een warm hart toedraagt, wordt dan donateur van Fidelio. Als donateur betaalt u jaarlijks een bedrag naar eigen keuze (minimumbedrag € 10,00). Natuurlijk kunnen er ook eenmalige donaties gedaan worden!
U kunt uw donaties via een reguliere overschrijving overmaken naar: NL65 INGB 0003 2634 82